رهاتر از رها


 

شعری دیگر ازکتاب دایره ها.........

 

فروش فوق العاده فولکس هم تمام شد

توگواهینامه ی رانندگی نداری

وتنها جت های جنگی را

می توانی ازبالای سرت بشماری

تازه اگر

عصای سفیدت را

                         نادیده بگیرم


محمد رها توکلی کوشا

 

درجشنواره فیلم فجرامسال فقط موفق به دیدن 2فیلم شدم 1:قاعده تصادف فیلم فوق العاده ی دیگری ازبهنام بهزادی بایک فیلم نامه فوق العاده وبابازی عالی امیرجعفری وبازیگری نقشی که رل دختر امیرجعفری رابازی می کرد

2:سربه مهر فیلمی نسبتن خوب بابازی منطقی لیلا حاتمی  ساخته هادی مقدم دوست   همکارهمیشگی حمیدنعمت ا...

منتظر فیلم های دربند پرویزشهبازی وآسمان زرد کم عمق  بهرام توکلی می مانم


محمد رها توکلی کوشا

 

این صفحه آخرین ترور من است

من تنهاتروریستی نیستم

که کاسه راباصاد می نویسد

وازمدادمغزی اش

خون می ریزد

من جای خودم را

بالحاف مادربزرگ عوض می کنم

تاتاریخ تولدم را

توی موزه لوبر

                   قاب بگیرند


محمد رها توکلی کوشا

مجله ادبی ترعه آغازبه کارکرد

مجله ادبی ترعه بامدیریت محمد توکلی کوشاومهدیه پیش قدم به آدرس:

              tor-eh.blogfa.com

حتمن سربزنید


محمد رها توکلی کوشا

 

وقتی استعدادنقاشی ندارم

شعرمی گویم

تصویرهایش راازتابلوی

روی دیوارمی دزدم

 

حالا این جاآن وردنیاست

ومن باشاخه گلی دردست

نیم رخ زشت ترین زن دنیام


محمد رها توکلی کوشا

 

نه آب پاش ندارم

پارچ بلوری به درد آب دادن به گلها نمی خورد

دلم اقاقیا می خواهد

ویک

      آب پاش زرد


محمد رها توکلی کوشا

 

این صفحه راهم که ورق بزنی

پشتش سفید نیست

همه ی حرف های دنیاراشاعران احمقی زده اند

که سیاه میبینند

من شاعرنیستم

وهنوز

دفترفیلی دبستانم

      سفید

      سفید

      است


محمد رها توکلی کوشا

چندشعرازکتاب دایره هادست ازسرتان برنمی دارند

این کتاب درسال 88باهمکاری نشربوتیمار به چاپ رسید ودربرگیرنده ی اشعارسال 85 و86مهدیه پیش قدم است

 

غروب بیست وهفتم بهمن را

هیچ کس جزتو

                      نمی بیند

چمهایت راببند

تا

تو  هم

مثل

      دیگران باشی


محمد رها توکلی کوشا

3سال ازچاپ کتاب دایره ها دست ازسرتان برنمی دارند


محمد رها توکلی کوشا

این وبلاگ دیگر همیشه به روزمی شود


محمد رها توکلی کوشا