رهاتر از رها


 

                                        به نام خدا

سلام

 عاشوراهم گذشت  و من اونقدر حاجت دارم که حدو وصف نداره گرفتارم شديدوشايد تنها دليل به روز کردنم اين بود که برام خيلی خيلی دعا کنين اميدوارم هر وقت دلتون سوخت يا بعد نمازاتون ياهرجا که فکر ميکنين خوبه      منو فراموش نکنين  التماس دعا

به محله های پايين شهر سر نزده

آنکه

      هنوز زمستان را دوست دارد

                                           {جواد شريفی}

کاش آبی بودی

مثل آسمان

آنوقت ميشد

                  يک عمر سربه هوايت باشم

                                                       {امير آقايی}

رفتگر محله ی ما

هرشب

       به زنش

       دسته ی گل ميدهد

        بعداز مراسم عروسی

                                         {محمد توکلی}

درمدرسه از نشاطمان کم کردند

                                  از فرصت ارتباطمان کم کردند

وقتی که به هم عشق تعارف کرديم

                                  از نمره ی انضباطمان کم کردند

                                                                         { }

راستی دوست عزيزم علی کشاورزم وبلاگ نويس شد دوست داشتين سربزنینwww.damemasiha.persianblog.ir

گفتم آهندلی کنم چندی            ندهم دل به هيچ دلبندی

سعديا دور نيکنامی رفت            نوبت عاشقی است يکچندی

 

                                                 { تو اين روزا شديدا التماس دعا}

               


محمد رها توکلی کوشا