رهاتر از رها


مرثیه ای برای یک رویا یا این وبلاگ دوباره به روز شد

یامقلب القلوب والابصار
 یا...........
 
بعدازیک وسال و۹ماه دوباره سلام
خیلی وقته که دیگه دل ودماغ خیلی از کارها روندارم  راستش فکرمد کنم اگه شماهم بودید  به من حق میدادین که دل ودماغ نداشته باشین

یک :آرزوی دموکراسی یااینجاایرانه خره

قضیه:سه کتاب آماده چاپ داشته باشی ولی هیچ کدوم مجوز نگیره ....{اونم بدون اینکه بدونی دلیلش چیه} کتاب خانمت مجوز بگیره <تایپ بشه >ناشرش هرچی بگردی پیدانشه{حسین فاضلی فلان فلان شده رو میگم}

دو:فضای باز...یاهرکی لابیش قویتره مشهورتره

شاگردبراهنی باشی  کم استعداد باشی  هنوزبعداز۱۳سالروی خطاب به پروانه ها نقد بزنی و.....

یا بچه ی حوزه هنری باشی  ناشاعرباشی پول بیت المال را بریزی توی شکمت وهرروز گفتگوی  مفصلی باتمام روزنامه ها ومجلات وابسته به دولت انجام بدی وهی برای خودت رای جمع کلی که لابیت از همه قویتره

  


محمد رها توکلی کوشا