رهاتر از رها


 

وقتی استعدادنقاشی ندارم

شعرمی گویم

تصویرهایش راازتابلوی

روی دیوارمی دزدم

 

حالا این جاآن وردنیاست

ومن باشاخه گلی دردست

نیم رخ زشت ترین زن دنیام


محمد رها توکلی کوشا