رهاتر از رها


 

درجشنواره فیلم فجرامسال فقط موفق به دیدن 2فیلم شدم 1:قاعده تصادف فیلم فوق العاده ی دیگری ازبهنام بهزادی بایک فیلم نامه فوق العاده وبابازی عالی امیرجعفری وبازیگری نقشی که رل دختر امیرجعفری رابازی می کرد

2:سربه مهر فیلمی نسبتن خوب بابازی منطقی لیلا حاتمی  ساخته هادی مقدم دوست   همکارهمیشگی حمیدنعمت ا...

منتظر فیلم های دربند پرویزشهبازی وآسمان زرد کم عمق  بهرام توکلی می مانم


محمد رها توکلی کوشا