شعری دیگر ازکتاب دایره ها.........   فروش فوق العاده فولکس هم تمام شد توگواهینامه ی رانندگی نداری وتنها جت های جنگی را می توانی ازبالای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
این صفحه آخرین ترور من است من تنهاتروریستی نیستم که کاسه راباصاد می نویسد وازمدادمغزی اش خون می ریزد من جای خودم را بالحاف مادربزرگ عوض ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
وقتی استعدادنقاشی ندارم شعرمی گویم تصویرهایش راازتابلوی روی دیوارمی دزدم   حالا این جاآن وردنیاست ومن باشاخه گلی دردست نیم رخ زشت ترین زن دنیام
/ 1 نظر / 22 بازدید
نه آب پاش ندارم پارچ بلوری به درد آب دادن به گلها نمی خورد دلم اقاقیا می خواهد ویک       آب پاش زرد
/ 0 نظر / 28 بازدید
این صفحه راهم که ورق بزنی پشتش سفید نیست همه ی حرف های دنیاراشاعران احمقی زده اند که سیاه میبینند من شاعرنیستم وهنوز دفترفیلی دبستانم       سفید       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
آبان 92
1 پست
اسفند 91
10 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست