چندشعرازکتاب دایره هادست ازسرتان برنمی دارند

این کتاب درسال 88باهمکاری نشربوتیمار به چاپ رسید ودربرگیرنده ی اشعارسال 85 و86مهدیه پیش قدم است

 

غروب بیست وهفتم بهمن را

هیچ کس جزتو

                      نمی بیند

چمهایت راببند

تا

تو  هم

مثل

      دیگران باشی

/ 0 نظر / 20 بازدید