جنب.جوشی در اين عبارت ممنوع وجود دارد :

((ديگر هرگزبدون قدرت

                            اعتراض نمی کنيم!))

                                                          گونترگراس

ديروز در يکی از جلسات شعر دوست عزيزوشاعر خوب سيد الياس علوی

را ديدم شعری از او خواستم تا زينتی شود برای اين صفحه...

 

((چشمهای زيبائی داشت))

چشمهای زيبائی داشت

که پيرمرد های محله ارزو می کردند

           کاش دير به دنيا می امدند

عينک نزن

دنيا ارزش ديدن ندارد

هيچ کس نمی داند

         تاريخ چشمهايت با کدام جنايت شروع شد

۴ساله بودی

برادرانت به تو تجاوز کردند

تو بايد زنده به گور می شدی

پدر

   ميمون مقدسی بود

***

به طرز معجزه اسائی اعراب تو را دزديدند

و ميخانه ها رونق گرفت

دختری که ميان دامنش سنگ جمع می کرد

اخرين بار تو را در اورشليم ديدند

بعد ها بازمانده پلک هايت در لاسکو کشف شد

هيتلر ميان زن های يهودی به دنبال چشمهای تو می گشت

که پاريس هوای بدی بود

                پاريس هوای بدی

گاهی برای زنده ماندن

بايد لبخند زد

شعار داد

شعر گفت

واز ماموران اداره ی مهاجرت ترسيد

تو همراه اوارگان لهستانی به ايران امدی

و شاملو نوشت:

((پس پشت مردمکانت

فرياد کدام زندانی است

که ازادی را

بر لبان بر اماسيده

گل سرخی پرتاب می کند؟))

هزار سال بعد

هزار سال بايد

در کاخ های کاه گلی کابل

چشمهايت را زير برقع دفن می کردی

واين برای بودا...

                      خودکشی کرد

کاش می دانستی

پيرمرد های محله ارزو می کردند

زودتر به دنيا می امدی

                                                        (سيد الياس علوی)

 

۱

 من تمام شب خودم را

                              قی کردم

وروبروی اينه

                نام تو را خط زدم

۲

 نگاه مضطربم

                  به دنبال ادمی است

 باغ وحش است

                     که به جای ان کشف می شود

۳

 طبيعت زيباست

 وقتی به جای هر درخت

 صدها اسمانخراش و ستون برق می بينی

۴

 خداوند والاست

 وقتی حتی سازندگان دست خودش

 به رويش تف می کنند

۵

 فردا در ايستگاه

  غيبت نام من است

                          که وقت ها را پر می کند

۶

 چند روز بعد

 هيچ چيز جز خاک

 ياد مرا

         ياد نداشت.

/ 2 نظر / 6 بازدید
Asin

سلام.همه زيبا بود .موفق باشيد.

nita

سلام خسته نباشيد .از اينکه تو وبلاگم پيام داديد متشکرم.از مطالبتون خيلی استفاده کرذم.وبلاگتون خيلی کامل و قشنگ بود.